אתם יכולים להשפיע!
תמיכה כלכלית תרומה כספית תעזור לנו לכסות הוצאות שונות כגון: הוצאות משפטיות, תחבורה, חומרי בניין, וכלי חקלאות. פעילי תעאיוש אינם מקבלים משכורות.
תרומה לחצו כאן לביצוע תרומה מקוונת דרך Alliance for Global Justice (התרומה מוכרת לצרכי ניכוי מס בארה"ב).
הצטרפות לפעילות בשטח ברצוני להצטרף לפעילות בשטח הפצה ועריכת מידע ברצוני לעזור בתרגום לערבית
ברצוני לעזור בתרגום לאנגלית
ברצוני לעזור בהפצת המידע
שם
אימייל