... ...
כל הפעילויות חלון פעילויות
יום ראשון, 10 בינואר 2021 הספד לעזרא נאווי דברים שאמר דוד שולמן בלוויה אמש, בשם כולנו: עזרא, ידיד נפשנו, מורנו ורבנו, היית שם לפנינו- בדרום ההר ובמקומות רבים אחרים. הראית לנו את הדרך הנכונה, מחויבת המציאות הקשה, דרכה של מחאה אזרחית, של התנגדות בלתי אלימה, של פעולה ישירה בגופנו נגד הרשע, נגד עוולות הכיבוש, ומעל לכל נגד הלבבות הערלים והאטומים של בני דורנו. את התורה הזאת המצאת וגיבשת מניסיון חייך. לא קראת את כתבי מהאטמה גאנדהי או נלסון מנדלה, אלא דלית מתוך עצמך, מתוך הלב הרחב שלך שלא נברא כמותו, תורת חיים אנושית, צודקת, אמיצה, מלאת חמלה. הלכנו […]
המשך...