יום ראשון, 18 באפריל 2021 השבוע, 11 עד 17 באפריל, בשטחים הכבושים

לרגל הרמדאן, משטרת ירושלים מתמקדת בשיבוש התפילות ובילוי החג של הפלסטינים באזור שער שכם, יצירת חיכוכים ומעצרים; מבצע הנישול האלים של המתנחלים בדרום הר חברון מתפשט, ועוד קהילות פלסטיניות בדרום הר חברון נותרות ללא אדמות מרעה לעדריהן וללא תבואה – פעילים מלווים מרעים בכל ימי השבוע, וישנים אצל הקהילות המאוימות; הפגנה רבת משתתפים בשייח ג’ראח עברה השבוע ללא הפרעה

מזרח ירושלים
מאז תחילת הרמדאן עוסקת משטרת ירושלים, ושוטרי תחנת ‘שלם’ בפרט, בהתעמרות בפלסטינים תושבי מזרח העיר ובהשבתת חגם. ביום רביעי המשטרה כיבתה את הרמקולים במסגד אל-אקצא על מנת למנוע הפרעות לטקס פתיחת אירועי יום הזיכרון לחללי צה”ל בכותל המערבי. כן החליטה המשטרה לסגור במחסומים את המדרגות המובילות לשער שכם, שעליהן נוהגים בדרך כלל מאות פלסטינים לבלות בלילות הרמדאן. כתוצאה ממניעת הגישה לרחבה נוצרים חיכוכים יומיומיים ומתועדים מקרים רבים של אלימות משטרה ומעצרים.
ביום שישי התקיימה בשיח ג’ראח הפגנה רבת משתתפים במחאה על הכוונה לפנות תושבים פלסטינים מבתיהם בשכונה ולמסור את הבתים למתנחלים. בניגוד לשבוע שעבר, ההפגנה השבוע עברה ללא התערבות המשטרה וללא אלימות.

דרום הר חברון
עוד ועוד שטחי מרעה נסגרים בפני הפלסטינים וקהילות רועים שלמות נותרות ללא אפשרות לרעות את עדריהן. במקביל פולשים מתנחלים עם עדריהם לשדות פרטיים ומכלים את התבואה. ביום שני השבוע גירשו מתנחלים מהמאחז החדש ליד ‘חוות מעון’ את הרועים תוך שימוש בירי ואיומים, וניסו להאשים את הרועים בתקיפה. בשישי ובשבת הם תועדו בידי פעילים כשפלשו לאדמות מעובדות עם עדריהם, ומנעו מרועים להגיע לאדמותיהם הפרטיות. הפעילים הזעיקו את המשטרה, אך זו נמנעה מלנקוט אמצעים כנגד המתנחלים האלימים. גם סמוך לזנוטה גירשו בשבת מתנחלים רועים פלסטינים, שיסו כלבים בעדר, ותקפו את הרועים ופעילים שליוו אותם. באותו יום גירשו מתנחלים עדרים גם באום זיתונה, רדפו אחר הרועים עד בתיהם והזעיקו כוחות צבא ומשטרה. קצין מת”ק שהגיע למקום אמנם אישר שהרועים היו באזורים מותרים למרעה, אך לא ננקטו צעדים כלשהם כנגד המתנחלים שגירשו אותם. בימים חמישי ושישי פלשו מתנחלים עם עדריהם לשדות תבואה פרטיים של תושבים פלסטינים בעטאריה וכילו את היבול. פעילים שהיו במקום תעדו את הפלישה והזעיקו את המשטרה, שהגיעה לאחר שהפולשים יצאו מהשטח. ביום חמישי החלו מתנחלים לגנוב באמצעות טרקטורים אדמה משטחים חקלאיים של פלסטינים באזור שמול ‘מעון’. תושבים ופעילים נזעקו למקום וקראו למשטרה, אך קצין מת”ק שהגיע למקום איפשר את המשך הגזל.
בעקבות הפלישות לשדות וגירוש העדרים פעילים ליוו השבוע רועים בעטאריה בימים רביעי, חמישי, שישי ושבת, בבני נעים בימים שני ורביעי, באזור המאחז החדש ליד ‘חוות מעון’ בשני, חמישי, שישי ושבת, ובזנוטה בשבת. בימים שלישי וחמישי שהו פעילים בלילה בסימרה מחשש להתנכלות של מתנחלי ‘מצפה יאיר’. כן סייעו הפעילים בפינוי הריסות ברכיז ביום שני, בחאלת א-ד’בע ברביעי, ובעבודות חקלאיות מול ‘מעון’ ביום שישי.
ביום שני הרסו כוחות הכיבוש אוהלים עונתיים מצפון לסוסיה וליד בני נעים, וכן פרקו דלת שהותקנה במערה בתוואמין. באותו יום הרסו הכוחות גם שלושה מבנים באזור אל-כאדר ובית לחם.

בקעת הירדן וגב ההר
גם באזור צומת טייבה ודיר ג’ריר שבגב ההר ממשיכים המתנחלים להכניס את עדריהם לאדמות פרטיות מעובדות. ביום ראשון פעילים הגיעו למקום, אך לא היו עדרים בשדות. בימים שני, חמישי, שישי ושבת פעילים עסקו בגירוש עדרי המתנחלים מהשדות המעובדים.
בעוג’ה שבדרום בקעת הירדן ליוו פעילים מרעה ביום שני. כח צבאי ניסה למנוע את המרעה אך הפעילים עמדו על זכותם של הרועים לשהות במקום והצבא עזב.
בצפון בקעת הירדן ליוו ביום ראשון פעילים מרעה במקחול, והמרעה עבר ללא הפרעה.