Friday, November 13 2009 אלימות מתנחלים בביר אלעיד

שני מתנחלים ממצפה יאיר תקפו את תושבי ביר אלעיד סביב 9:00 בבוקר ביום שישי. הם השליכו אבנים על עדר הכבשים וגרמו לו לרוץ בבהלה. העדר נדחק לכיוון אחת החורבות של הבתים של התושבים (שגורשו בפעם האחרונה בשנות האלפיים, והורשו לחזור רק לפני כמה שבועות) אשר מתחתיו יש נפילה של ההר. חלק מהכבשים נפלו למטה מהקיר ההרוס (ראו תמונה מצורפת), ונפלו אחת על השנייה. תוצאות התקיפה של המתנחלים: טלה אחד שנמחץ למוות כתוצאה מההיסטריה שגרמו המתנחלים לכבשים (הטלה נמחץ על ידי הכבשים שנפלו עליו לאחר שנדחקו לחלק תלול של ההר). טלה כזה מוערך בכ-1000 ₪ לפי תושבי ביר אל-עיד.

למרות שהצבא הגיע לאזור הוא לא עצר את המתנחלים אלא שיחרר אותם מיד לאחר שיחה קצרה. פעילי תעאיוש הגיעו למקום ועשו מאמצים להביא את המשטרה על מנת שתראה את הנזק וכדי שהתושבים יוכלו להגיש תלונה. המשטרה הגיעה רק כ-4 שעות לאחר מכן. תלונה הוגשה על ידי התושבים.

http://www.indybay.org/newsitems/2009/11/15/18628719.php

13-11-09 1

13-11-09 2