יום שני, 12 בספטמבר 2016 שבת, 10.9, אום אלח’יר

בשבת 10.9.16 הצטרפו לתושבי.ות אום אל ח’יר פעילי.ות של תעאיוש, לוחמים לשלום ו
All That’s Left
לעזור בפינוי הריסות באום אלח’יר. הצטרפו גם פלסטינים.ות מכפרים אחרים בדרום הר חברון וכולנו ביחד פינינו את הריסות מרכז הפעילות לילדים שמדינת ישראל הרסה.