יום ראשון, 4 בספטמבר 2016 פעילות תעאיוש, שבת, 3.9.2016

| צילום: אמיר ביטן |
ליווי רועים וסעיד באום אל עראיס, החיילים במקום ניסו לגרש את הרועים אך נסוגו לאחר שהתערבנו. בחלק השני של היום פינינו הריסות באום אל חייר. לפני 10 ימים הרס המנהל האזרחי בתים באום אל חייר, בפעם השלישי או הרביעית.