יום ראשון, 8 במאי 2016 פעילות תעאיוש, שבת, 7.5

| צילום: אמיר ביטן |

באזור הרודיון ליווינו חקלאים לאדמותיהם ליד ההתנחלות נוקדים. אף על פי שבעלותם על הקרקע מבוססת הייטב, החקלאים גורשו משם בעבר בידי מתנחלים, ומזה מספר שנים הם חוששים לגשת לאדמות.
גם הפעם, מעט לאחר שהגענו, הופיעו מתנחלים, שקראו לכוחות הצבא והמנהל האזרחי, כדי שיגרשו אותנו משם עבורם.
תיעוד מניעת הגישה הועבר לעורכי-הדין המייצגים את החקלאים כדי לפעול להבטחת גישה חופשית של בעלי הקרקע לאדמותיהם, ואנחנו נמשיך ללוותם לקרקע עד לביסוסה של זכותם זו.
עדה בילו: הגענו לוואדי סוויד בסביבות 8:30, פגשנו מספר עדרים ורועים שכבר היו בשטח כשעה ללא הפרעות. ביקשנו שיודיעו אם יהיו בעיות.
המשכנו לאום אלארייס לפגוש את סעיד ומשפחתו, גם שם היה שקט. הגיע בכיר מהמנהל האזרחי, והם דיברו על הקציר הקרוב בחלקה.
בסביבות 11:30 נסענו לאום אלח’יר, שם עבדנו יחד על פינוי בית שנהרס לפני כחודש והכנת הקרקע להקמת בית חדש.
מיכל פלג: הבוקר יצאנו שוב עם בעלי אדמות סמוך לכפר ג’בת א-דיב ולהרודיון כדי להתחיל בעיבוד השדות בבעלותם – השדות עמדו שוממים יותר מעשר שנים בגלל התנכלויות מתנחלים ממאחז סמוך ומההתנחלויות הסובבות את הכפר, נוקדים, תקוע ועוד, ועצי זית מניבים נכרתו. המתנחלים הזעיקו כוח צבא אבל הצלחנו לעבוד כשעתיים עד שהגיע המת”ק ודרש מהפלסטינים לעזוב את המקום ולהתייצב במשרדו למחרת עם אישורי הבעלות על הקרקע כתנאי להמשך העבודה. המחזה הקבוע של אדנות הכיבוש המתחפש לשלטון חוק מתנהל כרגיל: הפלסטינים צריכים להוכיח את זכותם לנוע, לעבד את אדמתם או לבנות את בתיהם מול כוח צבאי חמוש ותחת איום מתמיד של מתנחלים חמושים השודדים את אדמתם באין מפריע. אנחנו מקווים שסיוע משפטי וליווי פעילים יאפשרו לאנשי ג’בת ד-דיב לחזור לעבד את אדמותיהם במקום.