יום שני, 6 באוקטובר 2014 הצטרפו למסיק הזיתים 2014 12

ק ו א ל י צ י י ת  ה מ ס י ק

מסיק זיתים 2014
ה-13 במניין

שלום רב,
מאז תחילת מסיקי הזיתים ב- 2002 השנה השנייה של איתיפאדת אל אקצה בה פעלנו יחד עם החקלאים הפלסטינים נגד כל הסיכויים כאשר משתתפי המסיקים פלסטינים כישראלים סיכנו את עצמם בעימותים עם הצבא והמתנחלים הצלחנו בסופו של דבר להביא להכרה בזכויות של הפלסטינים לעבד את אדמתם ולהנות מפרי עמלם. במהלך השנים השתתפו במסיק ובעבודות חקלאיות אחרות אלפי מתנדבים ישראלים ובינלאומיים ובהשתתפות הארגונים חברי “קואליציית המסיק”.
עונת המסיק הרשמית תפתח השנה ב-5 בחודש אוקטובר ברחבי הגדה המערבית תוך ידיעה שהיבול השנה הוא דל. כבכל שנה נתמקד בכפרים הסמוכים להתנחלויות הסובלים מהתנכלויות, אלימות וביזה מצד קיצוניים יהודים, ולעיתים תכופות מאדישות וביורוקרטיה מצד שלטונות הכיבוש. נגיע גם לכפרים שאדמותיהם מצויות מעבר לגדר ההפרדה שלהם בעיות הנובעות מקשיים במעבר בשערים החקלאיים, והכנסת כלים ממונעים. גורמים בצבא הבטיחו מדיניות מקלה בחלוקת היתרי כניסה למרחב התפר.
הסולידארית המובעת בהשתתפותנו במסיק מעודדת את החקלאים ומשמשת גורם מרתיע וממתן.
כבעבר נעבוד בקבוצות מקבילות ברחבי הגדה ובמרחב התפר. גם השנה נוציא בשבתות מתנדבים לכפרים הסמוכים להתנחלויות הבעייתיות.
בכל רחבי הגדה בכל ימי החול:
שומרי משפט-רבנים למען זכויות אדם. – משרד- 02-6482757. (לא בשבת ומועד).
במרחב התפר בימי שישי ושבת:
יעקב מנור-050-5733276, 09-7670801. דוא”ל: manor12@zahav.net.il טלי ברגלס-052-4314146
עודד אפרתי- 052-3285567. מיקי פישר- . 054-7202378.דוא”ל: mickyf@netvision.net.il
בכפרים בצפון השומרון:
בומה ענבר- 054-7670511. דוא”ל: buma.inbar@gmail.com
.
מתנדבות ומתנדבים המוכנות לקחת חלק בארגון הפעילויות מוזמנים להודיע ליעקב מנור בטל. או במייל

טיפול בהפרות סדר וסיוע משפטי יינתנו על ידי – רבנים למען זכויות אדם, והאגודה לזכויות האזרח
המעוניינים להשתתף במסיק מוזמנים להודיע מראש כולל העדפות של ימים ותאריכים לכתובות לעיל.
מדי שבוע נוציא הודעות ופרטים לגבי המסיקים באותו שבוע

השנה במיוחד המקורות הכספיים שלנו מצומצמים ונזדקק לתרומותיכם כדי לכסות את עלויות ההסעות
תרומות לפקודת “מטה הקואליציה”, ת.ד. 1335, כפר-סבא, 44113
או לחשבון מס. 119442, בבנק הפועלים סניף 679,(טשרניחובסק כ”ס).

הרב יחיאל גריינימן-שומרי משפט. יעקב מנור-קואליציית המסיק

ריכוז מועדי המסיקים באתר הטלוויזיה החברתית
http://tv.social.org.il/updates/2014/10/06/32724