יום ראשון, 17 באוגוסט 2014 תלונת שווא לכאורה של חייל נגד פעיל תעאיוש 1759384-18

קראו את כתבתו של שבתי בנדט