יום שבת, 29 במרץ 2014 זנותא מאת עדן

מדי פעם גם מצליחים לעשות משהו. אחרי כמה שעות נעימות במרעה, הצבא והמשארה הגיעו ורוב הרועים ביצעו נסיגה טקטית מחשש מעצר. נשארנו עם כמה מהם לחכות למנהל האזרחי שיכריע במפות ובמופתים למי מותר להיות איפה. לקח להם משהו כמו שלוש שעות אז זכינו בעוד הרבה שמש ובשיחה מעמיקה עם המ”פ הנחמד שישב וחיכה איתנו, ובינתיים שפך את לבו על דא ועל הא באופן מאוד לא אופייני. כשנציג המנהל הגיע לבסוף לא נותרה ברירה, לאחר שתמה מכסת ההתגודדויות וההתיעצויות, אלא לומר שאכן המפה שבידינו מדויקת ואין מניעה לרעות או הצדקה לגרש. אז עכשיו שזה נאמר ומצולם אפשר לקוות שהגירושים והמעצרים יפחתו לזמן מה. הישג.
הקצין נפרד מאיתנו בלבביות ואיחולי הצלחה לתעאיוש ואני מאמין שמתוקף חביבותו ודעותיו הוא באמת יעדיף להמנע ממעצרי שווא והתנכלויות מיותרות, ומצד שני תחת פיקודו נורה למוות ילד בן 14 בשבוע שעבר, מה שמראה למה בדיוק שוות כל הכוונות הטובות.

יום ראשון, עדכון מאת עזרא:
היום שוב הגיעו הרועים באין מצלמה ובאין פעילים הם גורשו .
ביקור בדיר אלעסל שם נרצח בדם קר הילד יוסף . פרצות רבות בגדר ורבים חוצים לאדמתם בידיעה והסכמה . כמובן יש מעקב מיד עם הגעתנו הגיע סיור צבאי עוד הוכחה שהרג הילד היה מיותר .