יום רביעי, 22 בינואר 2014 כתבה ב”הארץ” אודות הטאבון באום אל ח’יר

קראו את כתבתה של עמירה הס