Saturday, October 18 2008 מסיק בתל-רומידה

בעקבות קריאה דחופה לעזרה שהגיע אלינו ביום שישי, ושעל פיה מתנחלי תל רומידה גונבים את זיתיהם של הפלסטינים תושבי האזור, המשטרה אינה מטפלת בתלונה על הגניבה, ואילו גישתם של בעלי הקרקע הפלסטינים לעציהם נמנעת בידי הצבא, הגענו עם בוקר, כשלושים פעילים ישראלים ובינלאומיים, לסייע בעבודות המסיק בחלקות הגובלות בבתים בהם מתגוררים המתנחלים של תל רומידה. לאחר כשעה של מסיק שלוו ויעיל פרצו אל השטח ארבעה מתנחלים, היכו מתנדבת בינלאומית וצלם של סוכנות רויטרס, ושברו את מצלמותיהם. המתנחלים זכו לליווי של חיילים, אשר שמרו עליהם בשעת התקיפה, לא ניסו למנוע אותה או לעכב את התוקפים, ואיפשרו לתוקפים להימלט מהמקום. מיד עם תחילת הארוע הודענו למשטרת חברון על התקיפה. כאשר הגיעו השוטרים הם התעלמו מהתקיפה, ובמקום זאת דרשו מהפעילים לעזוב את השטח מתוקף צו שטח צבאי סגור שלטענתם היה בידם. שוב הצבענו בפניהם על השרירותיות והעדר האיזון בכך שהצו אינו נכפה על המתנחלים התוקפים, שהמשיכו להסתובב באזור באין מפריע, בעוד שהפעילים שהותקפו נדרשים לפנות את השטח. טענותינו לא עשו רושם רב על השוטרים ואלו החלו מפנים את המוסקים בכח. שלושה פעילים נעצרו, והיתר פונו ע”י המשטרה. מפקד הכח לא הסתיר את כוונתו ללמד את העצורים לקח באמצעות מעצרם למשך עשרים וארבע שעות. למרבה המזל בדיון לילי דחוף בבית המשפט בירושלים שוחררו העצורים בלא תנאים מגבילים ובתוספת גערה של השופטת התורנית במשטרה על ניצול בלתי חוקי בסמכות המוקנת להם לצורך השלמת חקירה, במקרה שבו גם המשטרה נאלצה להודות שהחקירה הסתיימה, ונראה היה שהמעצר משמש לצרכי ענישה בלא משפט ושלא כחוק.

הפעולה זכתה לכיסוי תקשורתי רב בעיתונות ובטלוויזיה הישראליים, הפלסטיניים והבינלאומיים, שהציגו בין היתר צילומי וידאו ברורים של תקיפת הפעילה והעיתונאי, ואת התגובה הבלתי סבירה והחד-צדדית בעליל של המשטרה לארוע התקיפה.

לסיקור בחדשות ערוץ 10