Monday, October 20 2008 מסיק משפחות בכפר בתיר

מספר משפחות ישראליות, הורים וילדים, הצטרפו לתושבי בתיר במסיק זיתיהם בכרמים המצויים בנחל רפאים. העבודה המשותפת למשפחות ישראליות ופלסטיניות, השיחות, הפקניק המשותף, וחוויית הטיפוס על עצי הזית סיפקו הנאה לכל משתתפי הארוע.