Tuesday, October 21 2008 מסיק ליד מצפה-יאיר

כעשרים פעילים הגיעו לאזור המאחז הבלתי חוקי מצפה יאיר בדרום הר-חברון בשעות הבוקר, ומסקו בלא הפרעה במהלך היום.