Saturday, October 25 2008 מסיק בסמוך להתנחלות עותניאל

ביום שבת, 25/10/2008, התקיים מסיק בסמוך להתנחלות עותניאל. המסיק אורגן ע”י לוחמים לשלום ותעאיוש, במסגרת קואליציית המסיק. באותו שבוע, הותקפו מוסקים פלסטינים שמסקו באדמותיהם הנמצאות בסמוך להתנחלות עותניאל, ע”י מתנחלים שיצאו מההתנחלות. גם החיילים שהיו במקום על מנת להגן על המוסקים הותקפו, ואחד מהם נפצע. באותו מקרה המסיק הופסק ע”י הצבא והוצא צו שטח צבאי סגור. במהלך השבוע, נוצר קשר עם בעלי האדמות ונקבע כי בשבת ילוו פעילים ישראלים את המוסקים על מנת לאפשר את סיומו.

ביום שבת, יצאנו בשתי קבוצות למסיק. קבוצה של כ – 50 איש יצאה למסוק בסמוך לישוב הפלסטיני כרמה, שכרמי הזיתים שלו נמצאים בואדי המרוחק כמה מאות מטרים מהבסיס הצבאי ומגדר ההתנחלות עותניאל. המסיק בוצע ללא הפרעות מצד המתנחלים, הצבא או המשטרה, אולם לא כל השטח נמסק, ולא הגענו לזיתים הנמצאים בסמיכות לבסיס הצבאי (נאמר לנו ע”י התושבים שמתנדבים אירופאים יגיעו לסייע להם שם).

קבוצה שניה, של כ – 15 אנשים, יצאה למקום בו התרחשה התקיפה באותו שבוע. כאמור, המקום נמצא ממש בסמוך לגדר ההתנחלות, בין שכונה ותיקה לשכונה חדשה הנבנית בימים אלה. ההתרחבות הופכת את האדמות הפלסטיניות למובלעת בין שטחי ההתנחלות, ואת ההגעה אליהן למסובכת ביותר. הפעילים ובעלי האדמות החלו במסיק ועבדו במשך כחצי שעה. לאחר כחצי שעה הגיעו מכיוון ההתנחלות כ – 10 מתנחלים וניסו לחסום את המעבר לאדמות. המסיק הופסק ולמקום הגיעו במהירות כוחות גדולים של צבא ולאחר כשעה גם משטרה ונציג של המנהל האזרחי. לצערנו, כפי שמתרחש ברב המקרים מסוג זה, המסיק הופסק והוצג למוסקים הפלסטינים והישראלים צו שטח צבאי סגור. נציג המנהל האזרחי לא הכחיש כי מדובר באדמה בבעלות פלסטינית, אולם דרש כי המסיק יתבצע בתיאום מראש עם המנהל. שוב יצאו המתנחלים כשידם על העליונה והצליחו למנוע מסיק בדרכים אלימות.