Thursday, October 30 2008 תהלוכת מחאה נגד גדר ההפרדה בבית ג’אלה

בארוע שאורגן בידי הכנסיה הלותרנית בבית-ג’אלה השתתפו פעילים פלסטינים, בינלאומיים וישראלים. לאחר תפילה משותפת נוצרית-יהודית-מוסלמית לשלום, פיוס וצדק, המשתתפים צעדו אל חומת ההפרדה בקריאה להסרת החומות מאדמות פלסטין ומלבותיהם של כל המעורבים בסכסוך הישראלי-פלסטיני.