Saturday, September 29 2012 ליווי רועים במופגרה, אום אל-עמד וריחייה

בשבת הזו ליוונו רועים במופגרה, אום אלעמאד וריחייה. בריחייה הכריזו כוחות הצבא על אדמות מרעה כעל שטח צבאי סגור, במטרה ברורה למנוע מרעה ותוך הפרה בוטה של הוראת היועץ המשפטי הצבאי בדבר גישה לאדמות חקלאיות. עוד באותו יום יידו מתנחלים מחוות מעון אבנים על פלסטינים ופעילים ליד אטוואני. באותו יום גם פלשו עשרות מתנחלים לאדמות סוסיא הפלסטינית. אחד המתנחלים אף הצהיר שבכוונתם לערוך בסוסיא מסע הפחדה והטלת אימה.

 תקציר התעמרויות השבוע:

ביום חמישי (27 בספטמבר) התעמר מתנחל מסוסיא בכבשים וברועה. מתנחל נוסף ממצפה יאיר חסם את דרך הגישה לביר אלעיד בפני קשיש תושב הכפר, אשר הותקף על ידי מתנחלים רעולי פנים בסוף חודש אוגוסט. בהתייחסו לתקיפה, דרש המתנחל מהקשיש כי ימסור למשטרה שתוקפיו היו פלסטינים, הנמנים על שתיים מהחמולות הגדולות באזור.

 באותו יום, פעיל ישראלי הותקף באכזריות על ידי שלושה מתנחלים רעולי פנים ליד מופגרה. רעולי הפנים קשרו את הפעיל, כיסו את עיניו, הכו אותו, גנבו שתי מצלמות שהיו ברשותו, מכשיר טלפון ותז. פרטיו האישיים נקראו בפניו והוא אויים שיגיעו לביתו וכן לבתיהם של קרוביו למען ילמדו השמאלנים..”. כאשר הגיעה המשטרה היא סרבה לנקוט בזמן אמת פעולות חקירה במטרה לאתר את התוקפים. לחצו כאן לדיווח מפורט על התקיפה (באנגלית).

 ביום שישי (28 בספטמבר) אוים תושב הכפר חלווה בהחרמת עדרו.

ביום ראשון (30 בספטמבר) רועים מאום אלעמד גורשו מאדמות המרעה שלהם (הנמצאות בבעלותם הפרטית). החיילים המגרשים טענו שהעילה לגירוש היא חג הסוכות.

ביום שני (1 באוקטובר) חיילים עיכבו שתי נשים מאום אלח’ייר כי קוששו עצים בחורשה ליד ההתנחלות כרמל. אותם חיילים גם גרשו רועים ממשפחת עווד, המתגוררים בחירבת תעלה הסמוכה, מאדמתם. כמו כן חסם הצבא דרכי עפר באזור שעב אלבוטן.