Saturday, October 3 2009 פעילויות בטוואנה ובסוסיא

בבוקר יום שבת יצאנו לפעילות יחד עם תושבי טוואה שבדרום הר-חברון. מתנחלי מעון פלשו לתוך שטח הואדי המפריד בין טוואנה למעון ושתלו שם גפנים, למרות שזוהי אדמת העיר טוואנה. המנהל האזרחי קבע (לאחר שתילת הגפנים), שהשטח של מעון הוא עד סוף הגפנים, ושאר השטח הוא של טוואנה (זאת למרות שלפני כן ובעצם מאז ומתמיד כל השטח הוא של טוואנה), אבל למרות טענה זו המנהל קיבע גדר כמה מאות מטרים אחרי הגפנים, באופן שגזל עוד שטח מתושבי טוואנה.

לפיכך, יצאנו עם תושבי טוואנה לשתול סברסים ליד הגדר שקבע המנהל ופנימה לתוך השטח שלהם, על מנת לקבוע עובדות בשטח ולסמן את הגבול. תושבי טוואנה חוששים שהגדר פשוט תלך ותתרחק כל פעם עוד קצת אל תוך שטחם, דבר שייגמר בהפקעה גמורה של כל השטח. לאחר כשעה של חפירת בורות לשתילים והתחלת השתילה הגיעו הצבא והמשטרה. למרות נוכחותם, הם לא מנעו מאיתנו לעבוד, והעבודה הסתיימה כעבור שעתיים. כל השתילים שהיו במריצות נשתלו וסומנו במעגל אבנים סביבם, ואף הושקו.

מטוואנה המשכנו לסוסיא הפלשתינית, שם אורגן יום בניית והעפת עפיפונים לילדי האזור ולילדי פעילים. גם לשם לווינו על ידי הצבא, אך הוא לא מנע מבעדנו את הפעילות. הפעילות התנהלה על מי מנוחות ועפיפונים חגו בשמי סוסיא. מפתיע וגם משמח היה (למרות שלא אמור להיות שום דבר מפתיע בהעפת עפיפונים שאינה נחשבת מעשה פלילי, אבל במציאות שלנו כנראה לכל פעולה יש פוטנציאל כזה ) לראות את הילדים נהנים, למרות שנוכחות הצבא הרתיעה אחדים.

03-10-09 3
03-10-09 1