Friday, January 13 2012 מחאה על סגירת נתיב מרכזי באזור טוואנה
בשבועות האחרונים חילקו אנשי המנהל האזרחי עשרות צווי הריסה ברחבי דרום הר חברון.
אחד מהם ניתן לדרך מהכפר טוואנה לכרמל הפלסטינית. דרך זו מהווה עורק תחבורה ראשי לעיר הגדולה והמרכזית באיזור יאטה, דבר שיביא לניתוק תושבי האזור. בדרך זו מועברים בכל יום סחורות מזון מים. דרך זו שודרגה והורחבה בחודשים האחרונים, והיתה בכך הקלה לתושבים.
יצאנו: תושבי טוואנה והאיזור, פעילים בינלאומיים וישראלים, ילדים/ות, נשים וגברים למחות נגד הכוונה להרוס את הדרך.