Saturday, January 7 2012 שדרוג הדרך לביר אלעיד
בשבת בבוקר, יצאנו פעילי/ות תעאיוש לדרום הר חברון. קבוצה אחת ליוותה בעלי אדמה סמוך למאחז הבלתי חוקי “אביגיל”.
מיד עם ההגעה לאדמה הגיעו גם חיילים שבטענות שווא מנעו העבודה וזאת למרות שבהמ”ש קבע בעבר שמדובר באדמות פלסטיניות פרטיות.
הפלסטינים שחשו מאוימים העדיפו שלא להתעקש ונאלצנו לעזוב.
הפעילים/ות הצטרפו לקבוצה אחרת שהחלה מוקדם יותר לעבוד על שדרוג הדרך המובילה לביר אלעיד.
בחודשים האחרונים שודרגה מאוד הדרך מביר אלעיד לאיזור ג’ינבה והפכה לעורק תחבורה ראשי המשמש אוכלוסיה המונה מאות תושבות/ים,
על-כן שדרוג קטע זה חשוב ביותר.