Saturday, December 31 2011 חריש, זריעה ועיבוד אדמה. תחזוקת בורות מים, כוס תה ומשחק כדורגל

כמידי שבת יצאנו פעילות/י תעאיוש לדרום ההר. קבוצה אחת ליוותה חריש וזריעה במורדות לוציפר (דרומית מערבית ל”חוות טליה”). קבוצה שנייה ליוותה עיבוד אדמה סמוך למאחז הבלתי-חוקי “עשהאל”. זמן קצר לאחר שהעבודות החלו הגיעו למקום חיילים ובקשו להפסיק את העבודות בטענה שהפלסטינים אינם מצוידים במפה בה מופיע אדמתם. כמו בפעמים רבות נשלחו הפלסטינים למשרדי המינהל “להסדיר” את ענייני הניירת .
קבוצה שלישית יצאה מסוסיא לאדמות משפ’ הדר לשני בורות מים הנמצאים על “גבעת הדגל” שנים רבות שפלסטינים נמנעים להגיע לבורות אלו עקב פחדם מהמתנחלים.
בור אחד שתחזקנו לפני כמה שבועות, כמעט התמלא במי גשמים. בור שני דרש תחזוקה, חידוש תעלות הניקוז שתגרומנה לכמה שיותר משקעים להיאגר בתוכו. מייד כשהחלנו בעבודה הגיעו שלושה ג’יפים צבאיים, ראינו גם מתנחלים מתקרבים. מאוחר יותר גם קצין מינהל הגיע, שאל מדוע הגענו וטען שהגעתנו מהווה פרובוקציה ותגרום להפסקת העבודה. הריטואל הקבוע כלל גם דרישה להתקשר עם קצין המינהל המוכר נאביל ו ל ת א ם !! כידוע, אנשי המנהל חסידים גדולים של תאום. למזלנו נדרשו רק כמה דקות עבודה והסיכום היה שתוך כעשר דקות נסיימה ונתפנה מן האזור.
חזרנו לסוסיא, כוס תה, ומשם להמשך העבודה במגרש הכדורגל הנבנה באום אלחיר. עוד כמה סלעים לפנות וניתן לשחק כדורגל.
לסיום נסענו לאזור גוש עציון, חירבת זכרייה. זה מספר חודשים שהמתנחלים ובראשן נדיה מטר ו”נשים בירוק” משתלטים על שטחים פלסטיניים פרטיים, חורשים, נוטעים עצים, ספסלים, סוכות וגורמים נזקים כמו למשל שריפת אחד המבנים הפלסטיניים.
ביום שישי האחרון מתנחלים תקפו פלסטינים באזור, קיימו שיעורי תורה והמשיכו בהשתלטות. הגענו שוב לאזור, חזינו בהתקדמות ההשתלטות הנוראה הזו, שהמתנחלים מכנים אותה “גאולת אדמה”. יש לקוות שנמצא בהקדם דרך להפסיק את המפעל המסוכן הזה ולאפשר לחזרה של בעליה האמיתיים של האדמה.