Saturday, November 26 2011 חריש מוצלח בטוואמין

בעמק טאוואמין התקיים חריש מרגש של משפחת מור לראשונה מזה 10 שנים. כל עמק טאוואמין נחרש ונזרע.

מתנחלים ניסו לעצור את החריש. לאחר התערבות פעילי תעאיוש, סולקו בידי הצבא והחריש נמשך ללא הפרעה. קיום החריש הוא תוצאה של מאבק ארוך של ‘רבנים למען זכויות אדם’ בשיתוף עם תעאיוש. בני המשפחה מוסרים את תודתם לכל הגורמים שתמכו וממשיכים לתמוך בם.

כמו כן, חריש התקיים מצפון-מזרח למצפה יאיר. החריש עבר בהצלחה וללא הפרעה.

משפחת חושייה ניסתה לקיים חריש בעטריה אך הצבא מנע את העבודה. בנוסף, חרשנו ליד המחנה הצבאי צפונית לסוסיא, אך לא סיימנו, ונחזור לשם. עונת החריש נמשכת, הצטרפו לפעילות!