Saturday, November 26 2011 יידוי אבנים על רכב פעילים

בשבת 26 בנובמבר, הגיחו שלשה רעולי פנים מההתנחלות סוסיא, ויידו אבנים על השמשה הקדמית בטנדר של עזרא נאווי ועל הטרנזיט שהוביל פעילי תעיוש לדרום הר חברון. באותו בוקר, אחרי שסיימו להתפלל לקדוש ברוך הוא, שומרי המצוות יצאו לרצוח. באופן דומה נרצחו על הכביש, לפני מספר חודשים, אב ובנו, יהודים מדרום הר חברון. ברוך השם. חס וחלילה, אם היה מישהו נרצח, המשטרה של המדינה היהודית והדמוקרטית, לא היתה נכנסת לסוסיא וחוקרת. זה היה חילול שבת.