Saturday, October 22 2011 אלימות מתנחלים והפרעה במסיק תוך גיבוי הצבא

יצאנו ללוות מסיק סמוך להתנחלות סוסיא, בחלקה הנמצאת בצידו המזרחי של כביש 317, בכניסה לבית הקברות. האדמה נמצאת בבעלות משפחת מור המתגוררת בכפר מנייזל הנמצא במרחק של כ-2 ק”מ ממנה. משפ’ מור היא אשר נטעה את עצי הזית לפני שנים רבות. למקום הגיענו סמוך לשעה תשע בבוקר כ-5 נשים פלסטיניות בנות משפחת מור וכ-6 פעילי ופעילות תעאיוש. מיד כשהגענו החלנו במסיק. למקום הגיעו גם שני ג’יפים צבאיים, אלה חנו לצד הכביש הראשי ונראה היה שהם מאבטחים אותנו. כמה דקות חלפו ושמענו שריקות בין המתנחלים ואלו לא אחרו להגיע. תחילה הגיע מתנחל ושמו “אשר אלון”. החיילים ניסו לעצור אותו ולמנוע ממנו להגיע לחלקה אך הוא הדף ודחף את הקצין שניגש אליו והתקדם לעברנו. אשר התקשר למשטרה וטען לגניבת הזיתים. למקום הגיע מתנחל נוסף, שלומי אנסבחר וכלבו. אשר האיץ בו “שחרר עליהם את הכלב” ואכן שלומי שיסה את כלבו בפעילים ובפלסטיניות. עד מהרה הגיעו למקום מתנחלים נוספים, דליה הר סיני ובני ובנות משפחתה. וכן כוחות רבים נוספים, אנשי מנהל ובראשם נאביל, שוטרי מג”ב משטרה וחיילים נוספים. המתנחלים נהגו באלימות מיליולית ופיזית כלפי הפעילים והפלסטיניות, שלומי אף תקף  קצין צה”ל. בנוסף הם חסמו את רכבו של פעיל תעאיוש וגרמו לו נזק. שלומי גנב מספר שקים שבהם היו הזיתים שנמסקו ורץ איתם לכיוון ההתנחלות, מאוחר יותר הועמסו שאר השקים על הטנדר של דליה בחסות הכוחות הרבים ששהו בשטח. בזמן הארוע ובמרחק כ-100 מ’ מהחלקה שלומי עצר רכב פלסטיני חסם את דרכו, צעק על נוסעיו ודרש מהם להציג ת”ז.

צו שטח צבאי סגור הוצא על חלקת מור המדוברת והתבקשנו לפנות את האיזור. כעבור מס’ דקות כך עשינו.