Friday, May 6 2011 סוסיא, אום אלח’יר וקציר באדמות משפחת חושייה

השבת יצאנו פעילי ופעילות תעאיוש לדרום הר חברון. טרם הגעתנו ירדו כ-15 ממתנחלי סוסיא לשטחים החקלאיים הפלסטינים הסמוכים לבתיהם באיזור הרוג’ום. יש לציין שאלו שטחים פלסטינים פרטיים, שנזרעו ועובדו על ידם עשרות בשנים ואסור למתנחלים להגיע אליהם. למקום הגיעו פלסטינים שבקשו לשמור על אדמתם ויבולם וכן חיילים וקציני צבא. המתנחלים החלו לתקוף את הפלסטינים, לדחוף, לצעוק, לשיר ולקלל. החיילים לא מנע את התקיפות ורק בשלב מאוחר יותר ניסו לחצוץ בין המתנחלים והפלסטינים, זאת כמובן בתוך השטחים הפלסטינים. המתנחלים החלו נעים בוואדי לכיוון צפון מזרח, לשטחים פלסטינים נוספים. עם הזמן הגיעו כוחות צבא נוספים וכן מג”ב. במקום לפנות את המתנחלים הפולשים, ההוראה הייתה לפנות את כולם מן השטח, את הפלסטינים מאדמתם, ואת המתנחלים שפלשו אליה גם. הפלסטינים כמובן לא אהבו את ההחלטה, מדוע שיפונו מאדמתם על לא עוול בכפם. פלסיני אחד שמחה וטען לאפליה נעצר והופעלה נגדו אלימות, אחרי כחצי שעה הוא שוחרר.

אחד הפעילים הישראליים שראה שהפלסטיני מותקף רץ אליו ומייד נעצר גם כן. הוא נלקח למשטרת חברון בטענה שהפר צו שטח צבאי סגור למרות שהצו הוצג לנו רק כעשר דקות אחרי שנעצר.המתנחלים פינו את השטח אך החלו נעים לכיוון אוהלי סוסיא. אנחנו והצבא המשכנו בעקבותיהם. במקביל יצא מתוך ההתנחלות טור ארוך של מתנחלים מאזור “גבעת הדגל”. נראה היה שכל מתנחלי סוסיא השתתפו בצעדה. עשרות מתנחלים בליווי הצבא הקיפו את סוסיא הפלסטינית וצעדו לכיוון אתר העתיקות.

בשלב הזה, כשנרגע מעט המצב, יצאו שתי קבוצות פעילים ללוות ולעזור בקציר. קבוצה אחת יצאה לכיוון צומת הפניה ל”מצפה יאיר”, שם נמצאות אדמות משפחת חושייה. בגלל קרבתן להתנחלות סוסיא, הגישה לאדמות האלה אינה מובנת מאליה. במשך שנים הצליחו המתנחלים למנוע מהפלסטינים לעבד את אדמתם. לראות בשבת כמה משפחות פלסטיניות, טרקטורים, וציוד עובדים קוצרים ומעמיסים ללא הפרעה היה מחזה מרגש ומשמח במיוחד.

קבוצה נוספת יצאה לכיוון יער יתיר לעזור למשפחת אבו-קביטה בקציר השעורה והחיטה שעזרנו לזרוע בדצמבר האחרון, כפי שנראה בסרטון הבא: http://www.youtube.com/watch?v=AQ6bOkvy8NU

לאחר שמתנחלי סוסיא חזרו להתנחלות וחלפה הסכנה מצידם, יצאנו, הקבוצה שנשארה, לאיזור אום ניר, אשר נמצאת בצד הצפון מערבי של סוסיא הפלסטינית, סמוך לאתר העתיקות. אום ניר נהרסה ע”י כוחות הכיבוש בפעם השלישית (בחודשיים וחצי האחרונים) ביום חמישי האחרון. גם בור המים שעזרנו לבנות מחדש נהרס. ביום שישי בבוקר הגיע צבא וגרשו את תושביה. במהלך הגירוש הופעל כוח, רימוני גז והלם, שתי נשים נפצעו, אחת מהן הובהלה לבית החולים. ביום שישי בלילה  חזר הצבא בדחפור כדי להשמיד סופית את רכושם של התושבים. ואכן לא נותרו, לא קומקום, ולא כוס שלא הושמדו. מלבד ההרס הוציא המנהל האזרחי צו האוסר על תושבי אום ניר לחזור לאדמתם.

06-05-11 03

06-05-11 04

06-05-11 05

06-05-11 06