Saturday, August 27 2011 ניסיון לפתיחת חסימת דרך למשפחת חג’ בוואדי ג’חיש הביא למעצר 12 פעילים
ביום שישי האחרון נחסמה הדרך היחידה המובילה אל מגורי משפחת חג’ חליל בוואדי ג’חיש. פעילי תעאיוש הגיעו למקום בשבת ועמלו על פתיחת החסימה. כוח צבא שהגיע למקום דרש שהעבודה תופסק בטענה שמדובר בחסימה שהקים הצבא. לאחר דין ודברים, ולאחר שהחסימה נפתחה במידה כזו שתאפשר מעבר רכב הצלה אל מגורי המשפחה, החלו הפעילים את דרכם בחזרה. אלא שאז רדפו אחריהם כוחות צבא ומשטרה ועצרו 12 פעילים. הפעילים נשארו במעצר עד שעות הלילה המאוחרות, אז הובאו בפני שופטת. למרות שבא כח המשטרה דרש הארכת מעצר בשלושה ימים נוספים עבור כל 12 הפעילים, השופטת הורתה לשחררם לאלתר בתנאים של הרחקה מהחסימה עצמה למשך 14 יום.
מספר פרטי רקע:
החסימה הוקמה על דרך העוברת באדמה פרטית, ככל הידוע לנו ללא אישורים או צווי תפיסה חוקיים כנדרש. המקום מועד להתנקלויות מתנחלים ובעבר ארעו בו מקרים רבים של אלימות קשה. חסימת הדרך לא רק שהיא מונעת מהמשפחה את ציר הגישה היחיד למגוריה, אלא שהיא מונעת גישת אמבולנסים וכוחות הצלה במקרה של מקרי אלימות נוספים.
אין במקום כל עדות לכך שהחסימה הוקמה בידי כוחות הצבא ע”פ נוהלים ודרישות החוק. לא ברור לנו אם החסימה הוקמה בידי כוחות הצבא או בידי מתנחלים. אם, כפי שהצבא טוען, הוא זה שהקים את החסימה, יש בכך גם הפרה בוטה נוספת של הוראות בג”צ, שכבר אסר בעבר על הקמת גדר חוסמת במקום זה.
27-08-11 02