Saturday, April 23 2011 נטיעות סמוך לעשהאל, קציר באדמות אבו קביטה וגיזום בסוסיא

גם השבת יצאנו פעילות ופעילי תעאיוש לדרום הר חברון. קבוצה אחת יצאה ללוות ולעזור לחקלאים שיצאו לטעת עצי זית על אדמתם, סמוך למאחז עשהאל. החקלאים נתקלו בהפרעות מצד המתנחלים והצבא שאיימו להוציא צו שטח צבאי סגור, אך הצליחו לסיים את הנטיעה בהצלחה חלקית. קבוצה שניה יצאה ללוות את משפחת אבו-קביטה בקציר השעורה והחיטה שעזרנו לזרוע בדצמבר האחרון.
משפחת אבו קביטה נתקלת זה שנים בהפרעות, הטרדות ואף אלימות מצד מתנחל בשם דני מההתנחלות שני. דני הוא עובד של הסיירת הירוקה המנצל את כובעו זה לרעה. לפני כשבוע מכר דני את יבול השדה של משפחת אבו קביטה לבדואי, למרות שהאדמה אינה שלו ולא הוא שזרע אותה. המשפחה הגיש השבוע תלונה במשטרה ומסרה את מסמכי הבעלות על האדמה. היום הגיע דני מלווה בשוטרים והאשים את אבי המשפחה בהשגת גבול. אבו-קביטה נעצר וכנראה ובילה את הלילה בתחנת משטרת העיירות בצומת שוקת. הוא שוחרר למחרת, הוא הורחק מאדמתו למשך שבועיים.
קבוצה שלישית יצאה יחד עם משפחץ נוואעג’ה מסוסיא, לגיזום עצי זית סמוך להתנחלות סוסיא. הגישה לעצי הזית הללו, למרות שנטעו על ידי המשפחה על אדמתה הפרטית, אינה מובנת מאליה כלל ועיקר. והיום רשמנו הישג בכך שהצבא הגן על זכותם של הפלסטינים/יות לגשת לאדמתם. הגדיל לעשות אחד מקציני המג”ב שאמר למתנחלים “השתנו כללי המשחק, אתם מספיק שנים פה כדי לדעת של מי האדמה” ואף איים על המתנחלים במעצר. ואכן העבודה נמשכה כמתוכנן.
לאחר מיכן המשכנו לאום-ניר, חלקה הצפון מערבי של סוסיא. שם המשכנו בניכוי בור המים שכוסה על ידי דחפורי המנהל באדמה לפני כחודשיים.

23-04-11 03

23-04-11 04