Saturday, April 9 2011 הכשרת מגרש משחקים לילדים, שיקום בורות מים ומרעה

בדרום הר חברון סיימו תושבי הכפר אום אל ח’יר יחד עם פעילי תעאיוש להכשיר מגרש משחקים, שנבנה בסיוע קבוצת הכפרים. הכפר ממוקם בצמוד להתנחלות כרמל, אשר מנהלת ניסיון מתמיד להתרחב על חשבון הכפר ולדחוק את רגלי תושביו. בחודשים האחרונים ניסו מתנחלי כרמל למנוע מתושבי אום אלח’יר להגיע אל אדמות המרעה שלהם על ידי השתלטות על שלוחה הנמצאת בין הכפר לאדמות.

באום ניר שמצפון לסוסיא נמשכו העבודות לשיקום בורות המים שהמנהל האזרחי הרס בחודש פברואר. בסוסיא פלשו מתנחלים עם עדריהם מזה השבוע השני ברציפות לאדמות פלסטיניות באזור גבעת הדגל. הצבא הרחיק את המתנחלים מהמקום.

רועים פלסטינים חזרו אתמול לרעות בודאי טוואמין, אשר היה סגור בפניהם בשמונה השנים האחרונות. למקום הגיעו עשרות מתנחלים שהתמקמו על השלוחה שמעל הואדי. הצבא באופן יוצא דופן פעל במקרה היה לצד הפלסטינים. על האזור הוצא צו שטח צבאי סגור לישראלים בלבד, אשר נאכף גם נגד המתנחלים.

09-04-11 03

09-04-11 04

09-04-11 05

09-04-11 06

09-04-11 07

09-04-11 08

09-04-11 09

09-04-11 10

09-04-11 11

09-04-11 12