Friday, February 25 2011 הפגנה בחברון לציון יום השנה ה 17 לציון הטבח במערת המכפלה

חברון, יום השנה ה17 לטבח האכזרי שביצע ד”ר ברוך גולדשטיין בעשרים ותשעה מתפללים מוסלמים במערת המכפלה. לאחר הטבח סגר הצבא את השוק הסיטונאי בחברון לתנועת פלסטינים. כמאה פעילים ישראלים הסתננו ביום שישי לחברון ונפגשו עם חבריהם המקומיים, מהתנועה למחאה לא אלימה , ליד מסגד עלי בקה במרכז חברון. כזכור, כפרס על המעשה הנפשע של הרופא מקרית ארבע, קיבלו המתנחלים נתח מהעיר חברון ורחוב השוהדה, עורק חיים מרכזי בעיר, נסגר בפני החברונים. אלפי בתים וחנויות ננטשו בעקבות התנכלויות בלתי פוסקות של המתנחלים וצה”ל. כאלף מפגינים פלסטינים בינלאומיים וישראלים, צעדו במחאה שקטה לכיוון רחוב השוהדה, בקריאה לפתוח את הרחוב לתושבי חברון. תגובת הצבא היתה: ירי כדורי גומי ורימוני גז. ההפגנה פוזרה בכוח. ארבעה נעצרו.