Friday, October 22 2010 מסיק בחברון ותקיפות מתנחלים במהלך מסיק בסוסיא

המסיק בחברון עבר בשקט, גם זה אחרי ששני חיילים הציצו אל תוך הכרם, הודיעו לנו שאסור למסוק בו ללא תיאום והסתלקו. לא כך היו פני הדברים בדרום הר חברון. היום החל בניסיון של הצבא לחטוף כבשה של רועה פלסטיני באום זייתונה ובשחרורה על ידי הפעילים. משם  המשכנו למסיק באדמות משפחת אבו סבחה סמוך לסוסיא.  לאחר כרבע שעה הגיעו למקום מתנחלים שטענו שמדובר בשטח שלהם. המשטרה, כדרכה כבוררת ניטראלית, החליטה לפתור את הסכסוך על ידי החרמת הזיתים שמסקו הפלסטינים. בהמשך הגיעו למקום מתנחלים רעולי פנים מכיוון סוסיא. המתנחלים זרקו אבנים אל הפלסטינים והפעילים והתקרבו אליהם עם סכינים בידיהם. פעיל אחד נפצע ברגלו מאבן ונזקק לטיפול רפואי. בנוסף נגרם נזק לרכב הפעילים ונוקבו צמיגי המשאית ששימשה את החקלאים הפלסטינים. שני צעירים פלסטינים נעצרו על ידי הצבא והוחזקו בשטח זמן רב כשידיהם אזוקות ועיניהם מכוסות. התקיפה הזו אינה תקרית מבודדת, אלא חלק מגל תקיפות של מתנחלים על פלסטינים ופעילים באזור מסאפר יטא בשבועות האחרונים. לפני שבועיים הותקף פעיל אחר באבנים ונגרם נזק לרכב, גם באזור סוסיא. בשבוע שקדם לתקיפה השנייה בסוסיא ירה מתנחל לעבר פלסטינים באזור ביר אלעיד. בנוסף הותקפו פלסטינים ופעילים בינלואמיים באזור טוואנה.