Saturday, July 24 2010 שאיבה בטוואמין והפגנה בחברון

הכפר ח’ירבת א-טוואמין שכן מדרום מערב להתנחלות סוסיא. ב-2001 גירשו המתנחלים בסיוע הצבא את תושבי הכפר, אשר לא שוקם עד היום. חלק מן המערות ששימשו את תושבי טוואמין למגורים הוחרבו על ידי המתנחלים, ואחרות משמשות אותן לצרכי מטווחים.

בשבת האחרונה חזרנו לטוואמין על מנת לשאוב מים מאחד הבורות ששימשו את הכפר החרב ולהעביר אותם אל הכפר הסמוך ביר אל-עיד, אשר כמו רוב הכפרים הפלסטיניים בסביבה אינו מחובר למים זורמים. בעקבות הפעילות המתמשכת והעיקשת באזור הגיע לאחרונה הצבא להחלטה שלאור העובדה שרוב כפרי דרום הר חברון אינם מחוברים לרשת המים (על המאבק הציבורי לחיבור הכפר א-תוואנה, שהסתיים לאחרונה בהצלחה, ניתן לקרוא כאן), זכותם של הפלסטינים למים גוברת על טענת המתנחלים לבעלות על בורות המים, שלעולם אינן מגובות במסמכים.

בעקבות החלטה זו עברה שאיבת המים בשקט יחסי (אם כי הצבא ביקש מהפעילים לא לעמוד בקרבת הבורות, כדי “לא לנקר את עיני המתנחלים”). בזמן השאיבה, הגיעו לאזור מתנחל ורועה שכיר מחוות הר-סיני שבסוסיא, יחד עם עדר. הבהרנו להם שהם נמצאים על אדמה פלסטינית פרטית ושאסור להם להיות במקום ללא רשות בעל האדמה. לאחר דין ודברים ארוכים יחסית נסוג העדר יחד עם הרועה. המתנחל אבידן, לעומת זאת, התעקש להישאר בקרבת אחד הבורות, ולהרצות לנו באריכות על זכותו בת אלפיים השנים על ארץ ישראל, היותם של כל הפלסטינים באזור צאצאים של יהודים ושאר דברים שברומה של גזענות. לאחר זמן מה גם לו נמאס והוא עזב את המקום.

לאחר ביקור קצר באזור אום-זיתונה, שבו הותקף מספר ימים לפני הפעילות פלסטיני על ידי מתנחלים, נמנעה ממנו גישה אל בור המים ונגנבה ממנו כבשה לנגד עיני החיילים (שלא עשו דבר בנידון), המשיכו חלקנו להפגנה בחברון.

בהפגנה, המהווה חלק מסדרת הפגנות שבועיות המתרחשות בעיר מזה מספר חודשים בדרישה לפרק את ההתנחלויות בה ולפתוח את רחוב השוהדא, הפעיל הצבא אלימות רבה. פעיל ישראלי אחד וארבעה פעילים בינלאומיים נעצרו. בהמשך נערכה משמרת מחאה מול תחנת המשטרה בקרית ארבע בדרישה לשחרור העצירים, שבמהלכה נעצר פעיל פלסטיני נוסף.