יום שישי, 21 באוקטובר 2016 ליווי ילדים לבית הספר בחודש אוקטובר הצטרפו פעילי ופעילות תעאיוש לליווי ילדי הכפר טובא ההולכים/ות מדי יום לבית הספר שבטוואנה. הדרך עוברת בסמוך למאחז חוות מעון וההתנחלות מעון. בעבר הותקפו ילדים וילדות ע”י מתנחלים ומאז יצאה פקודה שעל החיילים ללוותם בדרך מ/לבית הספר. על אף שזהו פתרון אבסורדי בעינינו, הצטרפנו לליווי הילדים כדי לוודא שהחיילים עושים את עבודתם והילדים/ות מצליחים/ות להגיע בבטחה לבית הספר והביתה בחזרה.
המשך...

יום שבת, 24 בדצמבר 2011 חריש בוואדי ג’חייש, ביקור בכפר אתיר, טוואנה וטובא מספר פעילים/ות ליוו חריש סמוך לוואדי ג’חייש, כק”מ דרומית מערבית להתנחלות סוסיא. משם נסענו לבקר בכפר הבדואי אתיר הנמצא בתוך גבולות “הקו הירוק” כעשרה ק”מ ממעבר “שני” בו התבצעו ביום רביעי האחרון, הריסות ע”י מנהל מקרקעי ישראל. כ-60 נפשות נשארו ללא קורת-גג. כ-30 יעשו את הלילה בחדר פח קטן שגגו מחורר. השאר התפזרו זמנית בין בתי הכפר. משם נסענו לטוואנה. סמוך לטוואנה שוכן המאחז הבלתי חוקי “חוות מעון”. מתנחליו נוהגים לתקוף ולהזיק לתושבי טוואנה ולרכושם. בשבוע שעבר הוצב מגדל שמירה חדש, על גבעה שבעבר המתנחלים הקימו עליה אוהל ונראה שזהו […]
המשך...

יום שבת, 26 במרץ 2011 מעצר של 16 פעילים השבועות האחרונים עומדים בסימן שיתוף פעולה הדוק מתמיד בין המתנחלים לצבא. בכל רחבי הגדה התרחשו תקיפות אלימות, ירי, ונדליזם, וזריעת בהלה. תקיפה אלימה התרחשה בכפר טוואנה בדרום הר חברון: ב-21 במארס נדקר במקום מחמוד עוואד על ידי רעול פנים מהמאחז חוות מעון, פונה לבית חולים ועבר ניתוח. מזה שנים מפר הצבא את התחייבותו בפני בית המשפט העליון להבטיח לחקלאים הפלסטינים גישה לאדמותיהם. די בנוכחות של מתנחלים בודדים בשטח כדי לספק למפקדים תירוץ להוציא צו שטח צבאי סגור. סגירת השטח פירושה סגירה של שטחי מרעה ושדות בפני הפלסטינים, לעיתים לתקופות ארוכות. […]
המשך...