... ...
View ALL Activities Activity Spotlight
Saturday, January 28 2012 עבודות בניה באום אלח’יר היום בבוקר הגענו,  פעילי/ות תעאיוש, לאום אלח’יר. הצטרפנו לתושביה במטרה לבנות את ביתם של אלו שנהרסו ביום רביעי האחרון.  התנאים היו לא קלים : קור, רוח חזקה, גשם לפרקים ובוץ טובעני שכיסה את האיזור ואף גרם להיתקעותו של הטרנזיט שהביא את חלקנו, לא הרתיעו אותנו. תחילה, עסקנו בפינוי ההריסות. קבוצת בחורים מאום אלח’יר החלה לבנות הקירות מחדש. לא פעם יוצא לנו לעסוק בבניה במסגרת הפעילות. אני מרשה לעצמי לומר שכולנו הרגשנו תחושת שליחות וסיפוק על שאנו שותפים לבנית הבית הזה מחדש, במיוחד הבית הזה ! ההתנחלות “כרמל” סמוכה לאום אלח’יר, […]
Continue